Ilustration som visar att man ska vända sin telefon/surfplatta.
Text: Blir man fortare frisk med antibiotika?
Bild: Till engelsk version

Välkommen!

Denna webbplats ger dig kunskap om när det är bra att använda
antibiotika och när det inte fungerar. Visste du till exempel att
efter en enda antibiotikakur kan du ha resistenta bakterier kvar
i tarmen upp till två år?
Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten arbetar med det
gemensamma målet att stödja vården för att minska smittspridning och resistens.
Starta
Vad är virus, bakterier och resistens?
Är onödig antibiotikabehandling skadligt?
Resistenta bakterier, hur rör det mig?
Modern sjukvård utan antibiotika?
Öroninflammation Blir man fortare frisk med antibiotika?
Långvarig hosta Blir man fortare frisk med antibiotika?
Halsinfektion Blir man fortare frisk med antibiotika?
Bihåleinflammation Blir man fortare frisk med antibiotika?
Bakterier och virus kan orsaka infektioner
som ger ungefär likadana symtom.
Bakterier kan bekämpas med antibiotika.
Men även infektioner som orsakas av bakterier
läker ofta ut av sig själva, och då är det onödigt
att ta antibiotika.
Antibiotika biter inte på
virus och det är inte
nyttigt att ta antibiotika i
onödan.
Resistens innebär att bakterien har
ändrat sina egenskaper och är
motståndskraftiga mot antibiotika.
Läkemedlet biter inte på dem längre.
Det viktigaste är att bara ta
antibiotika när det verkligen
gör nytta!
Det finns ett säkerställt samband
mellan antibiotikaförbrukning och
resistensutveckling.
Ökad mängd använd antibiotika
ger ökad resistensutveckling.
Förutom att utveckla resistens så kan bakterierna också "smitta" varandra med  resistens.
Denna smitta sker i tarmen. De resistenta bakterierna kan sedan spridas vidare till andra människor, oftast via händerna.
När du tar antibiotika påverkas dina naturliga tarmbakterier så kraftigt att balansen blir störd. Detta kan resultera i långvariga diarrébesvär.
När du tar antibiotika rubbas kroppens normala bakterieflora i underlivet och kan leda till att du får svampinfektion.
Även kroppens normala bakterieflora i svalget rubbas. Detta kan göra att du får ett sämre försvar
mot halsinfektioner.
Efter en enda antibiotikakur han du ha resistenta bakterier kvar i tarmen upp till år.
Om dessa resistenta bakterier i sin tur orsakar en infektion i din kropp kan denna bli svårbehandlad.
Att vila är det viktigaste!
Och ta inte febernedsättande i onödan.
Ta hänsyn! Stanna hemma från jobbet/skolan de första dagarna, särskilt om du hostar och nyser. Då smittar du inte andra.
Använd näsdroppar, slemlösande vid behov och drick varmt. Alkohol rekommenderas inte.
Farfar, pappa och barnbarnet, 29 augusti
Om du avstår från att ta antibiotika i onödan kan det innebära att dina barn och barnbarn kan få en effektiv behandling när de verkligen behöver det.
Det finns olika sorters antibiotika. En del hjälper mot många bakterier, andra bara mot vissa sorter.
I Sverige använder vi Penicillin-modellen, vilket innebär att läkare rekommenderas att använda ”smala” antibiotika i första hand, till exempel Kåvepenin, som inte slår ihjäl så många bakteriesorter.
Det är viktigt att fortsätta med denna strategi men även att samtidigt minska den totala användningen av antibiotika.
Ingen data
<1%
1-5%
5-10%
10-25%
25-50%
>50%
Kartan visar resistens för
en vanlig tarmbakterie
som ofta orsakar
urinvägsinfektioner.
I södra Europa kan man
fortfarande köpa många sorters
antibiotika på apotek utan recept.
På grund av den stora
användningen av antibiotika i de
här områdena har många
bakterier blivit resistenta.
I storstäder förbrukas mest
antibiotika i hela landet. Behövs det
verkligen? En rimlig nivå är cirka 250
recept/1000 invånare och år.
Redan nu har vi problem med så kallade multiresistenta bakterier i Sverige. I värsta fall finns få eller inga antibiotika alls att ta till.
Vi måste hushålla med de sorter vi har idag! Det finns inga nya sorter i sikte på år.
När en antibiotikasort inte fungerar kan man ibland ta till en annan sort. Men det stora hotet är att sorterna börjar ta slut - i hela världen.
Intensivvård
Vård av för tidigt födda barn
Cellgiftbehandling mot cancer
Höftoperationer
Genom att inte äta antibiotika i onödan hushållar vi på våra antibiotikaresurser och ger oss själva chansen att få fungerande antibiotika när vi verkligen behöver det.
Följderna av att bakterierna blir resistenta mot antibiotika kan bli lika allvarliga för folkhälsan som klimatförändringarna.
När antibiotika räddar liv.
(Blodförgiftning, hjärnhinneinflammation)
När antibiotika minskar symtomen avsevärt.
(Urinvägsinfektion, svår halsfluss)
När antibiotika minskar risken för komplikationer.
(Klamydia, borrelia)
Vid ensidig öroninflammation hos barn 1-12 år.
Vid halsinfektioner utan streptokocker och vid lindrig halsfluss med streptokocker.
Vid symtom på bihåleinflammation som inte pågått längre tid än 10 dagar.
Vid hosta och slembildning utan feber, andningspåverkan eller annan lungsjukdom.
Emma hos doktorn, 3 juli
Om ett barn över 1 år har inflammation,
eller värk, i ena örat. Blir barnet
fortare frisk av antibiotika?
Ja
Nej
Nej! En svensk studie
visar att barnen blir friska
obetydligt snabbare med
antibiotika och efter fyra
dygn är det ingen skillnad.
Barn under år.
Barn mellan år med sprucken trumhinna
eller barn med inflammation i båda öronen.
Barn över år och vuxna.
Emma hos doktorn, 3 juli
Barn mellan år
som har öroninflammation i bara ett
öra behöver oftast ingen behandling
alls.
Däremot ska man alltid uppsöka
läkare för att få en diagnos.
Du är också alltid välkommen att höra
av dig för ett återbesök om barnet blir
sämre.
Är det nödvändigt för mig eller mitt
barn att äta antibiotika just nu?
Vad skulle jag, mitt barn och vår familj
tjäna på att få en antibiotikakur?
Kommer kuren att göra mer nytta än skada?

Råd vid öroninflammation

Ge smärtstillande paracetamol och ibuprofen om barnet är över 6 månader.
Gärna i kombination om barnet har kraftig värk.

Näsdroppar med avsvällande effekt eller koksaltdroppar.

Vila med höjd huvudända i sängen, kroppen behöver återhämta sig.

Barn bör vara feberfria och besvärsfria minst ett dygn innan de återgår till förskola, skola.

Kanske barnet orkar bättre att vara på förskolan halva dagar under en period?

Sockerfritt tuggummi tre gånger dagligen till de större barnen kan förebygga
svullnad av örontrumpeten/lockkänsla i örat i samband med förkylning.

Regelbunden sömn, regelbundna måltider med mycket frukt och grönt samt
utevistelse ökar chanserna att stå emot infektioner och snabbare bli frisk.
Petter hemma med halsont, 8 feb
Om jag har en lindrig halsinfektion, med ont
i halsen och feber, blir jag fortare frisk av
antibiotika?
Ja
Nej
Nej! Många studier visar
att tillfrisknandet vid
lindrig halsinfektion går
lika fort med eller utan
antibiotika.
Studier visar att
var friska efter en vecka, oavsett
man har tagit antibiotika eller inte.
Snabbtest för streptokocker ska inte tas rutinmässigt på alla
som har ont i halsen. Detta ska ske på läkarordination, annars
kan antibiotika ordineras i onödan.
Det finns numera ingen risk att drabbas av
följdsjukdomar som drabbar njurar eller
hjärtklaffar efter en streptokockinfektion.
Vid lindrig halsfluss kan du erbjudas
penicillin men det är inte
nödvändigt. Du kan själv läka ut
infektionen och bättre stå emot nästa
gång du träffar på streptokocker.
Om du har svår halsfluss blir du frisk dygn fortare med antibiotika.
Om du får återfall av halsfluss inom en månad kan antibiotika också vara till nytta.
Är det nödvändigt för mig eller mitt
barn att äta antibiotika just nu?
Vad skulle jag, mitt barn och vår familj
tjäna på att få en antibiotikakur?
Kommer kuren att göra mer nytta än skada?

Råd vid halsinfektion

Febernedsättande vid behov men helst bara vid hög feber (över 39 grader).

Smärtstillande paracetamol eller ibuprofen, vilka kan kombineras.

Varm dryck, till exempel varmt vatten med honung kan lindra.
Eventuellt halstabletter men dessa påverkar inte läkningen.

Tvätta händerna ofta så att du inte smittar andra.

Vila påskyndar läkningen, kroppen behöver återhämta sig.

Barn bör vara feberfria och besvärsfria minst ett dygn innan de återgår till förskola, skola.

Kanske barnet orkar bättre att vara på förskolan halva dagar under en period?

Regelbunden sömn, regelbundna måltider med mycket frukt och grönt samt
utevistelse ökar chanserna att stå emot infektioner och snabbare bli frisk.
På bussen, 12 dec
Om jag har luftrörskatarr, det vill säga har
hostat i flera veckor, hostat upp gulgrönt
slem men har inte feber, svårt att andas eller
hållsmärta - blir jag fortare frisk med
antibiotika?
Ja
Nej
Nej! Studier visar att du
blir frisk lika fort oavsett
om du tar antibiotika eller
inte.
Patienter med lunginflammation.
En del patienter med KOL, kroniskt obstruktiv
lungsjukdom, där hostan och infektionen
riskerar att förvärra den kroniska sjukdomen.
(Mycoplasmabronkit behandlas inte längre)
Är det nödvändigt för mig eller mitt
barn att äta antibiotika just nu?
Vad skulle jag, mitt barn och vår familj
tjäna på att få en antibiotikakur?
Kommer kuren att göra mer nytta än skada?

Råd vid långvarig hosta

Varmt vatten med honung anses kunna lindra.

Eventuellt hostmedicin, helst bara nattetid. Hosta hjälper till att få upp slemmet.

Eventuellt smärtstillande paracetamol och ibuprofen vid smärta i bröstkorgen.

Kall luft kan öka hostan. Andas genom näsan om det är kallt ute.

Vila påskyndar läkningen, kroppen behöver återhämta sig.

Hosta i armvecket för att inte smitta andra.

Allmänt bör barn vara feberfria minst ett dygn innan de återgår till förskola, skola.

Kan halva dagar på förskolan fungera bättre under en period och påskynda tillfrisknandet?

Regelbunden sömn, regelbundna måltider med mycket frukt och grönt samt
utevistelse ökar chanserna att stå emot infektioner och snabbare bli frisk.
Mormor, 20 februari
Blir jag fortare frisk av antibiotika om jag har
bihålesymtom?
Ja
Nej
Nej! Det vanligaste är att
symtomen enbart orsakas av
slemhinnesvullnad, och då
hjälper inte antibiotika.
Du som har haft symtom från
bihålorna en länge tid, mer än
dagar. Kanske har du varit förkyld, blivit
bättre några dagar men sedan sämre igen.
Du som har rejält ont och feber.
Du som har bihåleinflammation
som är bekräftad med röntgen.
Är det nödvändigt för mig eller mitt
barn att äta antibiotika just nu?
Vad skulle jag, mitt barn och vår familj
tjäna på att få en antibiotikakur?
Kommer kuren att göra mer nytta än skada?

Råd vid värk över bihålorna för vuxna

Sköljningar av näsan med ljummet vatten eller koksalt. Olika hjälpmedel för detta
finns bland annat på apotek.

Avsvällande näsdroppar, högst 10 dagar, eller koksaltdroppar.

Eventuellt avsvällande läkemedel på recept under en kortare period.

Smärtstillande läkemedel vid behov, paracetamol eller ibuprofen, vilka kan kombineras.

En del upplever lindring av huskuren att andas in sval ånga med eller utan mentol.

Vila med höjd huvdända i sängen, kroppen behöver återhämta sig.

Regelbunden sömn, regelbundna måltider med mycket frukt och grönt samt
utevistelse ökar chanserna att stå emot infektioner och snabbare bli frisk.
X
Y